Tham vấn Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Hệ thống chuyển nước Tân Mỹ - Hồ Bà Râu - Hồ Sông Trâu, tỉnh Ninh Thuận

Cơ quan ban hành: Ban quản lý Đầu tư và xây dựng Thủy lợi 7

Lĩnh vực:

Thời gian xin ý kiến từ: 07/03/2022 đến 22/03/2022

Người dân tham gia ý kiến bằng 02 cách:

1. Gửi ý kiến bằng biểu mẫu phía dưới;

2. Gửi thư điện tử về địa chỉ: toasoanwebnt@ninhthuan.gov.vn

Tham gia ý kiến:

Họ và tên: Số điện thoại:
Email Địa chỉ:
Tiêu đề:
Nội dung:
Mã xác nhận
Đính kèm:
    2 người đang online
    °