Báo cáo tóm tắt đánh giá môi trường của dự án đầu tư khai thác Mỏ đất làm vật liệu san lấp khu vực xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

Cơ quan ban hành: Công ty Cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo

Lĩnh vực:

Thời gian xin ý kiến từ: 28/04/2022 đến 12/05/2022

Người dân tham gia ý kiến bằng 02 cách:

1. Gửi ý kiến bằng biểu mẫu phía dưới;

2. Gửi thư điện tử về địa chỉ: toasoanwebnt@ninhthuan.gov.vn

Tham gia ý kiến:

Họ và tên: Số điện thoại:
Email Địa chỉ:
Tiêu đề:
Nội dung:
Mã xác nhận
Đính kèm:
    5 người đang online
    °