Báo cáo ĐTM dự án Khu đô thị mới Đầm Cà Ná

Cơ quan ban hành: Công ty Cổ phần ACTT HOLDING

Lĩnh vực:

Thời gian xin ý kiến từ: 12/04/2022 đến 27/04/2022

Người dân tham gia ý kiến bằng 02 cách:

1. Gửi ý kiến bằng biểu mẫu phía dưới;

2. Gửi thư điện tử về địa chỉ: toasoanwebnt@ninhthuan.gov.vn

Tham gia ý kiến:

Họ và tên: Số điện thoại:
Email Địa chỉ:
Tiêu đề:
Nội dung:
Mã xác nhận
Đính kèm:
    3 người đang online
    °