Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 31 lô đất tại KDC Bầu Lăng, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 20 - 09 - 2023
Lượt xem: 66
100%

 


TB lựa chọn đơn vị đấu giá 31 lô Bầu Lăng.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kết quả đánh giá, lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 20 thửa đất khu tái...(30/11/2023 8:52 SA)

Thông báo đấu giá bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở của có sở nhà, đất số...(29/11/2023 9:08 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc...(24/11/2023 8:40 SA)

Thông báo đấu giá bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Trụ sở Bảo hiểm xã...(23/11/2023 1:44 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 44 lô đất tại khu dân cư thôn Mỹ Tường, xã Nhơn...(23/11/2023 10:05 SA)

    34 người đang online
    °