Họp Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN 06 tháng đầu năm 2023

Đăng ngày 27 - 06 - 2023
Lượt xem: 432
100%

Ngày 26/6/2023, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Long Biên – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2023 và giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện trong thời gian đến. Tham dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan, đại diện lãnh đạo UBND các huyện.

 

Theo báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh - cơ quan Thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN (Chương trình), thời gian qua đã tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành 40 văn bản gồm: 09 Chỉ thị, Nghị quyết, 17 Quyết định, 03 Hướng dẫn, 04 Kế hoạch, 07 Công văn; đồng thời ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, trả lời của các ngành có liên quan và các địa phương để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan đến Chương trình, tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, địa phương có cơ sở để triển khai thực hiện và giải ngân chương trình, đến nay đã giải ngân được 180.473/441.682 triệu đồng, đạt 40,86% kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, việc thực hiện Chương trình vẫn còn một số hạn chế, khó khăn: một số văn bản hướng dẫn của các Bộ, ban ngành Trung ương chưa hướng dẫn kịp thời, cụ thể; Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi kinh phí cấp nhiều so với đối tượng và nhu cầu đào tạo…. Bên cạnh đó, việc phân bổ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương quá chi tiết đến từng tiểu Dự án nên khó khăn trong việc triển khai thực hiện cũng như điều chỉnh nguồn vốn. Công tác phối hợp, triển khai thực hiện của một số chủ đầu tư còn nhiều hạn chế; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cơ quan, đơn vị đối với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ các Chương trình MTQG chưa thật sự chủ động, còn  trông chờ vào các cơ quan cấp trên; Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền địa phương đôi lúc chưa được thường xuyên và chưa gắn với các phong trào thi đua; chưa phát huy hết vai trò giám sát cộng đồng cấp thôn, cấp xã trong việc triển khai thực hiện chương trình ở cơ sở.  

Toàn cảnh cuộc họp

 

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Long Biên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những nổ lực của cơ quan thường trực Chương trình, các sở ban ngành có liên quan và các địa phương trong quá trình tham mưu triển khai thực hiện chương trình trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện chương trình trong thời gian đến sẽ hỗ trợ cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số sớm tiếp cận và thụ hưởng các chính sách của Nhà nước, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững, do đó đòi hỏi các cấp, các ngành phải nêu cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa với Nhân dân, đặc biệt là với đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi còn rất nhiều khó khăn; giao Ban Dân tộc tỉnh - cơ quan Thường trực chương trình chủ động hơn nữa, quyết liệt hơn nữa trong việc tham mưu triển khai thực hiện chương trình; nghiên cứu kỹ những quy định của Trung ương liên quan đến việc thực hiện Chương trình; sâu sát cơ sở, tổng hợp những vướng mắc, khó khăn, kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương liên quan tập trung tháo gỡ, giải quyết các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn, phấn đấu giải ngân đạt kế hoạch đề ra. Chủ động tổ chức các cuộc họp giao ban 02 tuần/lần với các cơ quan liên quan để thảo luận, thống nhất xử lý các vấn đề vướng mắc hoặc phát sinh theo thẩm quyền hoặc kiến nghị lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết kịp thời, hiệu quả và triệt để, không để tồn đọng. Đối với các địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về nội dung, yêu cầu và những định hướng trong tổ chức thực hiện Chương trình; huy động sự tham gia tích cực, chung sức, đồng lòng của người dân và doanh nghiệp cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị để thực hiện Chương trình hiệu quả. Phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan chuyên môn và từng cá nhân phụ trách, theo dõi chương trình để bám cơ sở, hướng dẫn các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện chương trình; giao thời gian hoàn thành, sản phẩm đầu ra đảm bảo hiệu quả, đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị để có cơ sở đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của từng tổ chức, cá nhân. Các sở, ngành có liên quan nâng cao tính chủ động, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Chương trình; tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ, trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để cùng hoàn thiện, thống nhất trong công tác triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo thông suốt, hiệu quả, góp phần thực hiện thành công, hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn./.

Tin liên quan

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tham dự Hội nghị kết nối đầu tư và giao thương tỉnh Ninh Thuận(05/12/2023 7:41 SA)

Ninh Thuận nằm trong top 10 của cả nước về tăng trưởng GRDP và đứng thứ 2 các tỉnh vùng Bắc Trung...(28/11/2023 9:27 CH)

Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội làm việc với tỉnh Ninh Thuận(27/11/2023 9:15 SA)

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức buổi làm việc nghe báo cáo tiến độ đầu tư hạ tầng các cụm công...(23/11/2023 4:54 CH)

Ninh Thuận quyết tâm phấn đấu giải ngân đạt trên 95%(02/11/2023 5:16 CH)

Tin mới nhất

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tham dự Hội nghị kết nối đầu tư và giao thương tỉnh Ninh Thuận(05/12/2023 7:41 SA)

Hoạt động thương mại và dịch vụ tiếp tục tăng trưởng(04/12/2023 8:57 SA)

Ninh Thuận nằm trong top 10 của cả nước về tăng trưởng GRDP và đứng thứ 2 các tỉnh vùng Bắc Trung...(28/11/2023 9:27 CH)

Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội làm việc với tỉnh Ninh Thuận(27/11/2023 9:15 SA)

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp(24/11/2023 8:48 SA)

    69 người đang online
    °