Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Đăng ngày 26 - 05 - 2023
Lượt xem: 250
100%

Thông báo số 389/TB-TTPTQĐ ngày 26 tháng 5 năm 2023 của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

 


389.pdf

Tin liên quan

Công văn số 3638/HĐ ngày 20/9/2023 của Sở Tài chính về việc đề nghị chào giá dịch vụ thẩm định...(20/09/2023 9:13 SA)

Thông tin đấu thầu, đấu giá số 795/TB-TTDVĐGTS ngày 13/9/2023 và Thông báo số 798/TB-TTDVĐGTS...(13/09/2023 10:45 SA)

Chào giá dịch vụ thẩm định giá các thửa đất tại thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam,...(22/06/2023 7:09 SA)

Chào giá dịch vụ thẩm định giá đơn giá thuê nhà (lần 3)(20/06/2023 10:09 SA)

Thông báo đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất đối với các lô đất (Ký hiệu từ A1 đến A3)...(20/06/2023 10:53 SA)

Tin mới nhất

Công văn số 3642/HĐ ngày 20/9/2023 của Sở Tài chính về việc đề nghị chào giá dịch vụ thẩm định...(20/09/2023 8:57 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với 05 lô đất ở khu dân cư Phước Mỹ(20/09/2023 9:02 SA)

Công văn số 3638/HĐ ngày 20/9/2023 của Sở Tài chính về việc đề nghị chào giá dịch vụ thẩm định...(20/09/2023 9:13 SA)

Thông báo đấu giá số 169/TB-HDHĐ ngày 18/9/2023 Quyền sử dụng đất ở đối với thửa đất số 04 (đã...(18/09/2023 9:27 SA)

Thông báo số 170/HDHĐ ngày 18/9/2023 về Quyền sử dụng đất ở đối với thửa đất số 208 (đã chỉnh...(18/09/2023 9:19 SA)

    3 người đang online
    °