Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (lĩnh vực Sở hữu trí tuệ)

Đăng ngày 08 - 08 - 2022
Lượt xem: 298
100%

 


QD-1053-UBND-pheduyetdanhmucSHTT-DMST.pdf | TBtuyenchon-So-huu-tri-tue_quangnt-08-08-2022_08h04p04(08.08.2022_08h23p42)_signed.pdf | TBtuyenchon-So-huu-tri-tue_quangnt-08-08-2022_08h04p04.docx

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (đợt 3 năm 2023,...(10/08/2023 3:00 CH)

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ UBND TỈNH NINH THUẬN KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP VỀ HOẠT ĐỘNG KHOA...(19/06/2023 1:53 CH)

Tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Lần 2)(11/04/2023 10:39 SA)

DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN CẤP QUỐC GIA, CẤP TỈNH NGHIỆM THU NĂM 2020- 2022(01/02/2023 10:23 SA)

Thông báo Tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (đợt 1...(16/01/2023 9:28 SA)

    54 người đang online
    °