Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Đăng ngày 18 - 07 - 2022
Lượt xem: 62
100%

 

Ngày 14/7/2022, Ban Đại diện Hội đồng quản trị (BĐD-HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh tổ chức phiên họp đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và đề ra kế hoạch, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BĐD-HĐQT NHCSXH tỉnh chủ trì phiên họp.  

Trong 6 tháng đầu năm, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã chủ động và tích cực tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết của BĐD-HĐQT NHCSXH tỉnh đề ra. Toàn chi nhánh tập trung chỉ đạo giải ngân với doanh số cho vay 607 tỷ đồng cho 17.326 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác, tăng 85 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước; doanh số thu nợ đạt 348,8 tỷ đồng. Trong đó, doanh số cho vay theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đạt 93,35 tỷ đồng/2.234 hộ vay, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tng dư n các chương trình tín dng đạt 2.782,7 t đồng, tăng hơn 257 tỷ đồng so với đầu năm; nguồn vốn huy động trên địa bàn tăng hơn 34,4 tỷ đồng so với đầu năm, hoàn thành 172% kế hoạch giao; nguồn vốn ngân sách ủy thác để bổ sung nguồn vốn cho vay tăng 10,3 tỷ đồng, đạt 68,7% chỉ tiêu được Tổng Giám đốc giao. Hoạt động ủy thác thông qua các tổ chức chính trị-xã hội, điểm giao dịch xã tiếp tục được nâng cao; công tác kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn, gắn với chuyển giao khoa học - kỹ thuật được quan tâm, chú trọng, đưa nguồn vốn phát huy đúng mục đích.

Triển khai kế hoạch, nhiệm vụ thực hiện 6 tháng cuối năm, Chi nhánh NHCSXH tỉnh phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng các chương trình tín dụng đề ra. Phối hợp rà soát đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện, có nhu cầu đều được giải quyết cho vay; tổ chức bình xét cho vay nghiêm túc, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng từng chương trình tín dụng.

                              

 

Hình: Toàn cảnh phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của toàn hệ thống NHCSXH, nỗ lực của các sở, ngành, hội, đoàn thể và địa phương trong triển khai tín dụng chính sách xã hội; góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các thành viên Hội đồng quản trị, các địa phương tiếp tục chỉ đạo triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách về tín dụng ưu đãi theo nghị quyết, quyết định của Chính phủ, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; sớm tổ chức Tổng kết 20 năm thực hiện tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ theo quy định; tiếp tục theo dõi chỉ tiêu huy động vốn đảm bảo đến cuối năm hoàn thành tốt kế hoạch giao; rà soát các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng đã được giao, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nhất là các chỉ tiêu cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Tập trung đẩy mạnh thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ các giải pháp củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, thu hồi, giảm nợ quá hạn. Tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. UBND các huyện, thành phố báo cáo Thường trực huyện/thành ủy quan tâm cân đối, bố trí vốn ủy thác chuyển sang NHCSXH./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc với doanh nghiệp(11/08/2022 9:54 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị gặp mặt và đối thoại doanh nghiệp quý II năm 2022(10/08/2022 10:44 SA)

Đồng chí Phan Tấn Cảnh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh họp giải quyết các kiến nghị của doanh...(29/07/2022 7:48 CH)

Phiên họp kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội tháng 7/2022, triển...(29/07/2022 10:02 SA)

Kế hoạch Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh năm 2022(28/07/2022 2:57 CH)

    27 người đang online
    °