Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức buổi làm việc nghe báo cáo về đề xuất địa điểm đầu tư Nhà máy hóa chất sau muối

Đăng ngày 30 - 06 - 2022
Lượt xem: 251
100%

 

Ngày 28/6/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo về đề xuất địa điểm đầu tư Nhà máy hóa chất sau muối. Tham dự buổi làm việc có các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương.

 Dự án Tổ hợp công nghệ xanh và hóa chất sau muối là dự án có quy mô lớn (trên 02 tỷ USD, gồm 03 hợp phần: (1) Nhà máy sản xuất hóa chất sau muối, (2)Nhà máy điện mặt trời tự dùng cung cấp điện cho nhà máy hóa chất và (3) cảng chuyên dùng, kho bồn phục vụ dự án) với mục tiêu sản xuất, chế biến các sản phẩm sau muối (Xút, Clo) để phục vụ cho ngành công nghiệp. Dự án phù hợp với định hướng chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 (theo Quyết định số 726/QĐ-TTg ngày 16/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ), phù hợp với chủ trương của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 171-TB/VPCP ngày 08/6/2022 của Văn phòng Chính phủ, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 11/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết số 185-NQ/TU ngày 19/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; dự án góp phần thu mua ổn định sản lượng muối của các hộ dân và cơ sở sản xuất muối trên địa bàn tỉnh, giải quyết việc làm, tạo nguồn thu ngân sách tỉnh, góp phần phát triển ngành công nghiệp hóa chất, có ý nghĩa và vai trò rất quan trọng trong phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh nói riêng và của tỉnh nói chung.

Toàn cảnh buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Nam- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh việc xúc tiến đầu tư dự án có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng chí giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát các quy hoạch đối với địa điểm đề xuất đầu tư dự án để cập nhật cho phù hợp với mục tiêu dự án, hoàn thiện các thủ tục theo quy định, đảm bảo điều kiện pháp lý xúc tiến đầu tư dự án.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc với doanh nghiệp(11/08/2022 9:54 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị gặp mặt và đối thoại doanh nghiệp quý II năm 2022(10/08/2022 10:44 SA)

Đồng chí Phan Tấn Cảnh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh họp giải quyết các kiến nghị của doanh...(29/07/2022 7:48 CH)

Phiên họp kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội tháng 7/2022, triển...(29/07/2022 10:02 SA)

Kế hoạch Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh năm 2022(28/07/2022 2:57 CH)

    19 người đang online
    °