UBND tỉnh làm việc với Đoàn công tác UBND tỉnh Yên Bái

Đăng ngày 13 - 06 - 2022
Lượt xem: 591
100%

Ngày 12/6/2022, đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác UBND tỉnh Yên Bái do đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái làm Trưởng đoàn về chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, nhất là những mô hình, giải pháp mới, sáng tạo và hiệu quả trên một số lĩnh vực.

 

Toàn cảnh buổi làm việc

 

Tại buổi làm việc, 02 Tỉnh đã thông tin về kết quả phát triển kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2022; các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19.

Theo báo cáo kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm của UBND tỉnh Yên Bái: (1) Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý II/2022 ước đạt 8,15%; tính chung 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 7,57. Trong đó khu vực Nông, lâm nghiệp, thủy sản 6 tháng đầu năm ước đạt 5,44%; Công nghiệp và xây dựng 6 tháng đầu năm ước đạt 12,54%; Dịch vụ 6 tháng đầu năm ước đạt 5,69%; Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 6 tháng đầu năm ước đạt 6,25%; (2) Trồng rừng đạt 13.524 ha, bằng 87,3% kế hoạch năm, tăng 6,1% so với cùng kỳ; (3) Số lượt khách du lịch đạt 689.755 lượt, bằng 62,7% kế hoạch năm, tăng 37,8% so với cùng kỳ. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 443 tỷ đồng, bằng 52,4% kế hoạch, tăng 70,4% so với cùng kỳ năm 2021; (4) Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 tăng 4,89% so với tháng trước và tăng 13,83% so với tháng 5/2021. Lũy kế 5 tháng tăng 11,08% so với cùng kỳ năm 2021; (5) Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 9.469,5 tỷ đồng, bằng 40,3% kế hoạch năm, tăng 8,83% (tương đương 768,31 tỷ đồng) so với cùng kỳ; (6) Giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 118,8 triệu USD, bằng 42,43% kế hoạch năm, tăng 28% (tương đương 25,99 triệu USD) so với cùng kỳ; (7) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.615,2 tỷ đồng, bằng 35,1% dự toán, tăng 27% (tương đương 343,4 tỷ đồng) so với cùng kỳ; (8) Tổng vốn đầu tư phát triển đạt 6.616,2 tỷ đồng, bằng 34,8% kế hoạch năm, tăng 25,3% (tương đương 1.335,91 tỷ đồng) so với cùng kỳ; Thành lập mới 135 doanh nghiệp, bằng 45% kế hoạch, tăng 9,8% so với cùng kỳ; 29 hợp tác xã, bằng 36,25% kế hoạch; 228 tổ hợp tác, bằng 76% kế hoạch; (10) Số lao động được tạo việc làm mới đạt 10.978 lao động, bằng 56,3% kế hoạch, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2021; (11) Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin đạt 31,3%. Nhìn chung, một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu của Tỉnh tiếp tục duy trì được mức tăng trưởng so với cùng kỳ, các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giảm nghèo, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm chăm lo. Quốc phòng, an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đối với Ninh Thuận, đánh giá chung tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 5/2022 có bước phục hồi và phát triển tích cực, các ngành sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đều tăng trưởng cao, như: Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) luỹ kế 5 tháng tăng 5,8% so với cùng kỳ; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ lũy kế 5 tháng tăng 17,3% so với cùng kỳ; Tổng thu ngân sách lũy kế 05 tháng thu 1.702,546 tỷ đồng, đạt 48,8% kế hoạch; Hoạt động du lịch được phục hồi, có chuyển biến tích cực, lũy kế 5 tháng ước đạt 1.145.800 lượt, tăng 9 % so cùng kỳ, đạt 60% kế hoạch năm. Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm và triển khai đầy đủ. Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, bảo vệ sức khỏe Nhân dân được chỉ đạo kịp thời. An ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin thêm về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm qua đạt kết quả tích cực, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhóm ngành đột phá, trụ cột về kinh tế biển, năng lượng tái tạo, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và các dự án động lực thay thế. Tăng trưởng kinh tế của Tỉnh đạt mức tăng khá cao, tốc độ tăng trưởng bình quân 8,14%/năm, cao hơn tốc độ tăng bình quân của cả nước là 7%, vùng miền Trung 8,05%,  nhất là 3 năm gần đây mặc dù đối diện với nhiều khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh thuộc nhóm đứng đầu cả nước (2019 đạt 13,9%, 2020 đạt 10,02%, 2021 đạt 9% thứ tư cả nước). Đến cuối năm 2021, GRDP bình quân đầu người đạt 68,4 triệu đồng/người, bằng 94,9% trung bình cả nước và đứng thứ 37/63 so với cả nước. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn duy trì ở mức tăng cao, đạt 4.343 tỷ đồng vào năm 2021, bình quân tăng 18,3%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, phát huy lợi thế từng ngành, từng sản phẩm, chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, tỷ trọng công nghiệp và xây dựng chiếm 38,2%; khu vực dịch vụ chiếm 29,9% và ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 31,9% năm 2021.

Đ/c Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái;

đ/c Nguyễn Thế Phước, UVBTV Tỉnh ủy, PCT Thường trực UBND tỉnh Yên Bái;

đ/c Ngô Hạnh Phúc, UVBTV Tỉnh ủy, PCT UBND tỉnh Yên Bái tại buổi làm việc

 

Trong buổi làm việc, 02 Tỉnh cũng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, nhất là những mô hình, giải pháp mới, sáng tạo và hiệu quả trên một số lĩnh vực như: (1) Công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025: Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; (2) Công tác phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản, những cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh Ninh Thuận; (3) Kinh nghiệm khai thác, quản lý và phát triển năng lượng tái tạo tại tỉnh Ninh Thuận; Công tác thu hút đầu tư, phát triển kinh tế du lịch; các mô hình phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hóa;  Công tác chuyển đổi số, xây dựng và phát triển đô thị thông minh; (6) Công tác triển khai Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; các giải pháp đảm bảo; (7) ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính công; (8) công tác đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đ/c Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phát biểu tại buổi làm việc

 

Thay mặt Đoàn công tác UBND tỉnh Yên Bái, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cảm ơn lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận đã nhiệt tình đón tiếp, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời, đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới sớm được tiếp đón Đoàn tỉnh Ninh Thuận thăm và làm việc với Tỉnh Yên Bái.

Đ/c Nguyễn Long Biên, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

 

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn những chia sẻ chân tình, quý báu của Đoàn công tác UBND tỉnh Yên Bái là tỉnh kết nghĩa với Ninh Thuận. Về phía Tỉnh, thời gian tới sẽ thành lập Đoàn đến học hỏi và trao đổi chuyên sâu trên các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh Yên Bái. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thắt chặt tình đoàn kết giữa 2 địa phương kết nghĩa Yên Bái – Ninh Thuận./.

Tin liên quan

UBND tỉnh họp góp ý dự thảo Quyết định về việc ủy quyền cho UBND cấp huyện tổ chức xây dựng, thẩm...(08/06/2023 7:49 SA)

Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 9 tại Ninh Thuận(06/06/2023 7:55 SA)

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân dịp Lễ Phật đản năm 2023 (30/05/2023 2:05 CH)

Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023(26/05/2023 2:59 CH)

Đoàn công tác của Chính phủ làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận(19/05/2023 2:05 CH)

Tin mới nhất

UBND tỉnh họp góp ý dự thảo Quyết định về việc ủy quyền cho UBND cấp huyện tổ chức xây dựng, thẩm...(08/06/2023 7:49 SA)

Triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(07/06/2023 2:23 CH)

Công khai đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan kỳ thi TN.THPT 2023(06/06/2023 3:02 CH)

Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 9 tại Ninh Thuận(06/06/2023 7:55 SA)

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo các nghề trình độ sơ cấp nghề áp dụng trong lĩnh...(02/06/2023 2:01 CH)

    10 người đang online
    °