Ban điều hành chuyển đổi số tỉnh họp đánh giá tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2022

Đăng ngày 10 - 06 - 2022
Lượt xem: 496
100%

Sáng ngày 09/6/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Biên – Phó Trưởng ban Thường trực Ban điều hành chuyển đổi số tỉnh chủ trì cuộc họp Ban điều hành chuyển đổi số quý II/2022 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian đến; tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố là thành viên Ban điều hành chuyển đổi số tỉnh theo Quyết định số 01-QĐ/BCĐCĐS ngày 12/7/2021 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025.

 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2022, đã khái quát rõ bức tranh chung về chuyển đổi số của tỉnh, cũng như tiến độ thực hiện các nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025. Nhận thức và hành động cụ thể trong việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, đặc biệt là người đứng đầu đã nâng cao rõ rệt; công nghệ thông tin đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong cơ quan Nhà nước gắn với cải cách và hiện đại hóa nền hành chính. Đến nay, đã đồng bộ hóa việc ứng dụng ICT trong toàn tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của hệ thống chính trị. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và truyền thông từng bước hiện đại hóa; 100% cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện và 90% cán bộ cấp xã đã được trang bị máy tính có kết nối mạng; riêng các cơ quan khối Đảng và cơ quan nhà nước đã kết nối mạng diện rộng (WAN) của tỉnh. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được liên thông 4 cấp từ Trung ương, tỉnh, huyện, xã; trung tâm giám sát an toàn, an ninh mạng (SOC) và điều hành đô thị thông minh (IOC) hoạt động ổn định, đảm bảo yêu cầu về bảo mật và an toàn thông tin.

Đồng chí Nguyễn Long Biên – PCT UBND tỉnh – Phó Trưởng ban Thường trực Ban điều hành chuyển đổi số chủ trì cuộc họp

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long BiênPhó Trưởng ban Thường trực Ban điều hành chuyển đổi số tỉnh đánh giá chuyển đổi số là vấn đề lớn, mới và khó, cần nhiều nguồn lực đầu tư cả kinh phí và nhân lực, để chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh thực sự phát triển nhanh và hiệu quả cần sự vào cuộc và quyết tâm cao của toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân, có “cách làm”, “hướng đi” phù hợp. Trong 6 tháng cuối năm 2022, các sở, ban, ngành, địa phương cần quyết liệt thực hiện (1) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số. (2) Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch chuyển đổi số năm 2022 của Ban điều hành chuyển đổi số (số 1297/KH-BĐHCĐS ngày 30/3/2022). (3) Triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng Dịch vụ công trực tuyến; xây dựng chính sách khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng Dịch vụ công trực tuyến như giảm thời gian xử lý hồ sơ, giảm lệ phí. (4) Triển khai có hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử. (5) Triển khai thành lập và tập huấn chuyển đổi số cho cán bộ ở các Tổ công nghệ số cộng đồng để tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện chuyển đổi số, trong đó có hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; đưa hoạt động của người dân lên môi trường số bằng các nền tảng số Việt Nam, như phục vụ đi lại, giao thông, mua sắm, du lịch, học tập, thanh toán số… (6) Triển khai nhanh, hiệu quả ứng dụng Nền tảng địa chỉ số cho 100% các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh. (7) Xây dựng chính sách hỗ trợ cán bộ làm công tác công nghệ thông tin của tỉnh; chính sách thu hút doanh nghiệp công nghệ số đầu tư phát triển chuyển đổi số; hỗ trợ chuyển đổi số trong doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh giai đoạn 2021-2025. (8) Xây dựng hệ thống các cơ sở dữ liệu; hỗ trợ doanh nghiệp đưa các sản phẩm đặc thù của lên sàn thương mại điện tử; triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, khám chữa bệnh từ xa; phát triển hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt. Phấn đấu mục tiêu năm 2022 về phát triển hạ tầng số, chính phủ số, kinh tế số và xã hội số của tỉnh cao hơn mục tiêu chung của cả nước./.

Tin liên quan

Nghị định số 59/2022/NĐ-CP, ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử(25/10/2022 3:47 CH)

Ban Điều hành chuyển đổi số tỉnh họp đánh giá Chỉ số chuyển đổi số (DTI) năm 2021 của tỉnh(08/09/2022 2:00 CH)

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh họp trực tuyến tại Phiên họp thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển...(09/08/2022 10:50 SA)

Tài liệu hướng dẫn Tổ công nghệ số cộng đồng(08/08/2022 10:37 SA)

Chương trình đào tạo Chuyển đổi số cấp xã(02/08/2022 3:12 CH)

Tin mới nhất

Nhiều lợi ích từ thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt(22/11/2022 8:49 SA)

Cảnh giác với phương thức thủ đoạn giả danh, mạo danh cơ quan tư pháp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản(22/11/2022 8:46 SA)

Tập huấn thực hiện tiếp nhận, xử lý, trả kết quả trên Cổng dịch vụ công(22/11/2022 7:09 SA)

Nghị định số 59/2022/NĐ-CP, ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử(25/10/2022 3:47 CH)

Triển khai chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng(14/10/2022 11:03 CH)

    12 người đang online
    °