Lịch công tác tuần thứ 20/2022 (Từ ngày 16/5 đến ngày 20/5/2022)

Đăng ngày 13 - 05 - 2022
Lượt xem: 4.067
100%

 


LCT_20_2022.pdf

Tin liên quan

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 48/2022 (điều chỉnh) (Từ ngày 28/11 đến ngày...(26/11/2022 3:17 CH)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 47/2022 (điều chỉnh) (Từ ngày 21/11 đến ngày...(22/11/2022 11:12 SA)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 45/2022(04/11/2022 3:10 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 34/2022 (điều chỉnh) (Từ ngày 22/8 đến ngày 26/8/2022)(24/08/2022 8:05 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 17/2022 (điều chỉnh)(Từ ngày 25/4 đến ngày 29/4/2022)(25/04/2022 4:40 CH)

Tin mới nhất

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 48/2022 (điều chỉnh) (Từ ngày 28/11 đến ngày...(26/11/2022 3:17 CH)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 48/2022 (điều chỉnh) (Từ ngày 28/11 đến ngày...(26/11/2022 2:29 CH)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 47/2022 (điều chỉnh) (Từ ngày 21/11 đến ngày...(22/11/2022 11:12 SA)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 46/2022 (điều chỉnh lần 2) (Từ ngày 14/11 đến ngày...(17/11/2022 3:32 CH)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 45/2022(04/11/2022 3:10 CH)

    9 người đang online
    °