Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết Tỉnh ủy và Nghị quyết HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022

Đăng ngày 07 - 01 - 2022
Lượt xem: 418
100%

Sáng ngày 07-01, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết Tỉnh ủy và Nghị quyết HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022. Tham dự có: đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh; các Thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương.

 

Hội nghị đã thông qua Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022; theo đó đề ra phương châm hành động năm 2022 là “Đoàn kết, thích ứng, sáng tạo, kỷ cương, phát triển, hiệu quả”; và mục tiêu năm 2022 là Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng Nhân dân; tận dụng tốt cơ hội để thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế - xã hội gắn với hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, nâng cao năng suất lao động. Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, động lực; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển. Bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống Nhân dân. Quản lý chặt chẽ đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và thực thi pháp luật; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh...

Trên cơ sở Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 02/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV; Nghị quyết số 105/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra 12 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu với 21 nhiệm vụ trọng tâm đột phá và 176 nhiệm vụ cụ thể; phấn đấu hoàn thành 18 chỉ tiêu chủ yếu như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt từ 10-11%; GRDP bình quân đầu người đạt 78-79 triệu đồng/người; Cơ cấu kinh tế (Nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 27-28%; Công nghiệp – xây dựng đạt 40-41%; Dịch vụ đạt 32-33); Tỷ trọng đóng góp năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào GRDP đạt 37,6%; Tốc độ tăng năng suất lao động đạt 10,04%; Tỷ trọng đóng góp của kinh tế biển vào GRDP đạt 40,6%; Tỷ trọng kinh tế số đóng góp vào GRDP đạt 12%; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 3.490 tỷ đồng; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 30.000 - 30.500 tỷ đồng; Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo chuẩn mới giảm  1,5 -2%; Tỷ lệ số xã đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới đạt 66 – 68%, có 4-5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; Tỷ lệ trường phổ thông đạt chuẩn Quốc gia đạt 55-56%; Đào tạo nghề đạt 9.000 lao động; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 64-65%; Tỷ lệ xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế đạt 95-96%; Tỷ lệ che phủ rừng đạt 47,1%; Tỷ lệ số hộ dân được sử dụng nước sạch ở đô thị và nước hợp vệ sinh ở nông thôn đạt 97%; 100% các khu, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương đã báo cáo kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế trong năm 2021 và đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu định hướng chỉ đạo, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá tầm quan trọng của Hội nghị, đánh giá cao những nội dung Kế hoạch phát triển KT-XH của UBND tỉnh lần này. Bên cạnh đó, ghi nhận những thành tích, kết quả đạt được và biểu dương những nỗ lực, sáng tạo, cống hiến tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong năm 2021. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 05 năm 2021-2025 - năm tập trung tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình của Trung ương, của tỉnh đã ban hành, nhất là các lĩnh vực trọng tâm, then chốt, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Đồng chí đề nghị, các cấp, các ngành cần phát huy những kết quả đạt được, tự tin, sáng tạo và thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2022. Tập trung triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình, Đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, đồng thời bám sát các Nghị quyết của Chính phủ, của Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 để cụ thể hóa thành kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo đồng bộ, đúng định hướng, hiệu quả, thiết thực; bám sát bối cảnh tình hình thực tế để chủ động tham mưu lãnh đạo Tỉnh chỉ đạo kịp thời theo thẩm quyền. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh, phấn đấu đứng trong nhóm 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đặc biệt là xây dựng chính quyền địa phương các cấp.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam nhấn mạnh: Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Kế hoạch 05 năm 2021-2025. Để thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, đồng chí yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương quán triệt phương châm hành động của năm 2022; đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong chỉ đạo, điều hành, nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục kiểm soát có hiệu quả tình hình dịch COVID-19 để phục hồi phát triển kinh tế-xã hội; nâng cao năng lực điều trị của cán bộ y tế, nhất là y tế cơ sở; bảo đảm đầy đủ oxy và trang thiết bị y tế phục vụ công tác điều trị; thúc đẩy hơn nữa việc tiêm vaccine phòng COVID-19, phấn đấu chậm nhất trong Quý I/2022 hoàn thành tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên; có kế hoạch tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi góp phần tăng cường miễn dịch cộng đồng. Triển khai có hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội của Chính phủ, Kế hoạch của UBND tỉnh trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Tập trung đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo; đa dạng hóa hình thức tổ chức dạy học, nâng cao chất lượng dạy và học trực tuyến. Tổ chức triển khai hiệu quả phương án dạy học trực tiếp đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 khi học sinh trở lại trường. Tổ chức tốt các kỳ thi tốt nghiệp THCS, THPT năm 2022. Triển khai kịp thời các chính sách: an sinh xã hội, người có công, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; chính sách giảm nghèo; hỗ trợ người lao động; giải quyết việc làm cho người lao động. Mở rộng bao phủ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, nâng tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 92%. Đẩy mạnh cải cách hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành, hội họp; đẩy nhanh tiến trình xây dựng chính quyền số, xã hội số. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao các chỉ số cấp Tỉnh (PAR INDEX, PAPI, SIPAS, PCI, ICT, DDCI...). Tiếp tục tập trung làm tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương; tăng cường bảo đảm an ninh trật tự; giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 03 tiêu chí./.

Tin liên quan

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tham dự Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự...(12/08/2022 9:37 SA)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Nguyễn Long Biên tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri(12/08/2022 8:45 SA)

Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức buổi làm việc nghe báo cáo tình hình, kết quả hoạt động 07 tháng đầu...(10/08/2022 8:42 SA)

Hội nghị trực tuyến phân tích, đánh giá, cải thiện các chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS năm 2021(28/07/2022 7:46 SA)

Viếng nghĩa trang liệt sỹ tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022)(27/07/2022 2:23 CH)

Tin mới nhất

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tham dự Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự...(12/08/2022 9:37 SA)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Nguyễn Long Biên tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri(12/08/2022 8:45 SA)

Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông...(11/08/2022 6:15 CH)

Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông...(11/08/2022 6:13 CH)

Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức buổi làm việc nghe báo cáo tình hình, kết quả hoạt động 07 tháng đầu...(10/08/2022 8:42 SA)

    19 người đang online
    °