Thành lập Tiểu ban truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 12 - 11 - 2021
Lượt xem: 49
100%

Căn cứ Công văn số 27/TBTT ngày 28/10/2021 của Trưởng Tiểu ban truyền thông thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc thành lập Tiểu ban truyền thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ngày 10/11/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2140/QĐ-UBND về việc thành lập Tiểu ban truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Tiểu ban truyền thông) để thay thế Tổ thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

 


Định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền về tình hình

và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho các cơ quan báo chí

là một trong những nhiệm vụ của Tiểu ban truyền thông

 

Theo đó, Tiểu ban truyền thông có nhiệm vụ định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền về tình hình và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở; Tổ chức triển khai và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban, ngành, địa phương trong việc triển khai công tác tuyên truyền phòng, chống dịch; Phản bác những thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý đối với những hành vi xuyên tạc, thông tin không chính xác, thông tin bịa đặt trên báo chí và mạng xã hội; Định kỳ tổng hợp công tác tuyên truyền phòng, chống dịch và dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh báo cáo Tiểu ban truyền thông thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.

Tiểu ban truyền thông chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, gồm 09 thành viên do ông Trần Minh Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng Tiểu ban và Ông Nguyễn Tri Long, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Phó Trưởng Tiểu ban./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gửi các lực lượng tuyến đầu chống, dịch Covid(30/12/2022 4:16 CH)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Biên kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện...(07/01/2022 4:21 CH)

Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện...(26/12/2021 6:56 SA)

Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh(15/12/2021 3:55 CH)

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh họp về công tác phòng, chống dịch trong điều kiện...(01/12/2021 3:54 CH)

    6 người đang online
    °