Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19

Đăng ngày 09 - 11 - 2021
Lượt xem: 42
100%

Ngày 08/11/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Biên chủ trì họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. Dự họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Phan Tấn Cảnh, Lê Huyền; lãnh đạo các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố.

 

Theo đánh giá, sau gần 20 ngày thực hiện Quyết định số 2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh về ban hành Quy định tạm thời các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 1, tuy tình hình dịch bệnh được kiểm soát, nhưng số ca mắc COVID-19 có gia tăng; mức độ lây lan rộng tại một số địa phương. Nguyên nhân là do việc thực hiện giãn cách được nới lỏng trong điều kiện thích ứng linh hoạt nên mức độ di chuyển, tiếp xúc của người dân gia tăng. Nhiều người dân vẫn còn chủ quan, chưa ý thức thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Công tác tiêm vắc-xin phòng COVID-19 được đẩy mạnh, tuy nhiên chưa đạt được mục tiêu đề ra…Dự báo tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Công tác phòng, chống dịch gặp nhiều khó khăn, nhất là việc truy vết, kiểm soát phòng, chống lây lan dịch bệnh trong cộng đồng …


Toàn cảnh cuộc họp.

 

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, khẩn trương hoàn thiện báo cáo đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 1 Quy định tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và đề xuất các biện pháp áp dụng sau ngày 11/11/2021. Về Kế hoạch thực hiện các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong giai đoạn tới, Phó Chủ tịch giao các Sở, ban, ngành, địa phương trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện thích ứng giai đoạn 1 và rà soát các quy định của Bộ, ngành Trung ương theo từng lĩnh vực phụ trách và yêu cầu từ thực tiễn phát sinh trong thời gian tới để đề xuất về các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt trong giai đoạn tiếp theo trên tinh thần phù hợp, hiệu quả, đúng quy định và khắc phục các hạn chế trong giai đoạn 1; trên cơ sở đó Sở Y tế tổng hợp, xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong giai đoạn tiếp theo để trình xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy theo quy định. Trong thời gian chưa ban hành quy định mới, Phó Chủ tịch yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy định thích ứng tạm thời theo Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh; đối với các địa phương có những ổ dịch phức tạp cần chủ động áp dụng một số các biện pháp quản lý, kiểm soát dịch ở mức độ cao hơn so với cấp độ dịch đã công bố để kịp thời kiểm soát dịch bệnh trước những phát sinh mới liên tục; tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện công tác phòng, chống dịch trong từng lĩnh vực, địa bàn phụ trách; thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp trên đối với cấp dưới, các trường hợp hộ dân, cơ sở, tổ chức vi phạm quy định phòng, chống dịch; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin Covid-19 bằng mọi giải pháp, nhất là đối với nhóm đối tượng trên 65 tuổi, phấn đấu đạt mục tiêu đề ra; nâng cao năng lực điều trị bệnh nhân Covid-19 tại từng tầng, từng tuyến theo phân cấp; tranh thủ mọi nguồn lực để triển khai đầu tư trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc chữa bệnh, sinh phẩm xét nghiệm đảm bảo đầy đủ theo yêu cầu dịch bệnh và có dự phòng cho các tình huống phức tạp hơn; hoàn chỉnh quy trình quản lý cách ly các trường hợp F1, F0 không triệu chứng tại nhà đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng quy định; đánh giá kết quả thực hiện thí điểm trong giai đoạn 1 để báo cáo, đề xuất phương án nhân rộng thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gửi các lực lượng tuyến đầu chống, dịch Covid(30/12/2022 4:16 CH)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Biên kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện...(07/01/2022 4:21 CH)

Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện...(26/12/2021 6:56 SA)

Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh(15/12/2021 3:55 CH)

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh họp về công tác phòng, chống dịch trong điều kiện...(01/12/2021 3:54 CH)

    3 người đang online
    °