Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2022

Đăng ngày 30 - 12 - 2021
Lượt xem: 589
100%

 

Ngày 24/12/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2395/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2022 (viết tắt là Kế hoạch).

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh được tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ Nhân dân.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết

thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân

 

Bên cạnh đó, Kế hoạch đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu như: Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) phấn đấu tăng 10 bậc so với năm 2021, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) phấn đấu tăng 0,5-1 điểm so với năm 2021, Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) phấn đấu tăng 1% so với năm 2021, Chỉ số sẵn sàng cho sự phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (ICT) phấn đấu tiếp tục duy trì trong nhóm 10 tỉnh, thành phố; 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp được củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng tinh gọn, đa ngành, đa lĩnh vực, tránh sự chồng chéo, bỏ sót chức năng, nhiệm vụ; 100% cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn theo quy định của tỉnh; 100% công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện có trình độ phù hợp với tiêu chuẩn vị trí việc làm; Sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với các dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trên các lĩnh vực giáo dục đạt mức từ 85% ...

Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu đề ra, Kế hoạch xác định các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch này./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kết quả Chỉ số SIPAS 2021 của tỉnh Ninh Thuận(30/05/2022 4:20 CH)

Kết quả Chỉ số PAR INDEX 2021 của tỉnh Ninh Thuận(26/05/2022 2:15 CH)

Thuận Bắc: Nhiều chuyển biến tích cực trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính (11/02/2022 10:44 SA)

Đề án Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025(07/01/2022 2:21 CH)

Kế hoạch xác định Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Ninh...(07/01/2022 6:17 CH)

    9 người đang online
    °